Länk till Advokaten nr 6 2010 som pdf

Läs bland annat om:

Rätt och religion
Många invånare i Sverige har sitt ursprung i andra länder. En stor del av dessa människor kommer från samhällen med helt andra rättstraditioner, ibland religiöst färgade. Mötet mellan kulturerna är inte alltid okomplicerat. Även rättsväsendet ställs nu inför nya och svåra frågeställningar.

Skadestånd efter långsam handläggning
Ersättningsprocessen tog oacceptabelt lång tid, och det förekom långa perioder av inaktivitet. Enligt Högsta domstolen bröt Sverige mot två artiklar i Europakonventionen.

Integritet och rättssäkerhet har blivit en egen politisk axel
Mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris Tomas Ramberg skriver om de blocköverskridande integritetsfrågorna.

Konkursförvaltares ovilja att lämna ut handlingar till borgenärer väcker kritik
Debattartikel av Linda Ljunggren, chefsjurist på Intrum Justitia Sverige AB.

Till nummer 6 2010

Nr 6 2010 som pdf