Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat sin rapportbok Kriminalstatistik 2009, en samlad redovisning över den officiella kriminalstatistiken.

Kriminalstatistik 2009 innehåller statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott och statistik över återfall i brott. Rapporten innehåller också information om kriminalvårdens klienter.

Utöver statistik finns det beskrivningar av statistikens innehåll och tillförlitlighet. Ett exempel på en sådan beskrivning är den som gäller statistiken över anmälda fall av dödligt våld, där antalet anmälda brott är betydligt högre än det faktiska antalet fall. Förklaringen till skillnaden är att det vid anmälningstillfället fanns en misstanke om brott, men att det efter polisutredning visat sig vara fråga om exempelvis naturlig död, självmord, en olycka eller alkohol- och narkotikaförgiftning.

Kriminalstatistik 2009 kan laddas ned gratis i PDF-format från Brås webbplats.