Från och med den 1 september tas vissa uppgifter i belastningsregistret bort efter fem år för den som var under 18 år när brottet begicks. Tidigare fanns uppgifterna kvar i tio år.

De särskilda reglerna för unga lagöverträdare har skapats i syfte att mildra konsekvenserna för unga människor av att finnas i belastningsregistret.

De nya bestämmelserna tillämpas även på uppgifter som har registrerats i belastningsregistret före den 1 september. Uppgifter om sluten ungdomsvård finns fortfarande kvar tio år efter dom eller beslut.

Uppgifter om följande påföljder tas i fortsättningen bort fem år efter dom, beslut eller godkännande om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

  • Villkorlig dom
  • Skyddstillsyn
  • Ungdomstjänst
  • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall