Läs bland annat om:

Målsägandebiträden – en värdefull framgångssaga
Tjugotre år efter tillkomsten framstår lagen om målsägandebiträde som en ren framgångssaga. Rättens nya aktör har bidragit till tryggare målsägande, en renodling av rollerna i brottsmålsprocessen och högre kvalitet på både förundersökningar och rättegångar.

 

Tid att väcka frågan om disciplinär tillsyn utanför advokatens yrkesutövning
Generalsekreterare Anne Ramberg skriver om möjligheten att ingripa disciplinärt mot advokater som utanför yrket har gjort sig skyldiga till exempelvis grova brott.

 

Samtycke splittrar remissinstanserna
Sexualbrottslagstiftningen bör inte utgå från om det funnits samtycke, anser Advokatsamfundet, som säger nej till flera av Sexualbrottsutredningens förslag. Andra remissinstanser vill i stället gå längre i kravet på samtycke.

 

Riksdagen bordlade datalagringsdirektivet
Sverige kan tvingas betala hundratals miljoner i löpande böter till EU efter beslutet om att vänta ett år med datalagringsdirektivet.

Till nr 3 2011 

Nr 3 2011 som pdf