Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, som trädde i kraft den 1 april, ger polisen och tullen rätt att ta hand om och förstöra misstänkta preparat som kan missbrukas.

Tidigare var polisen tvungen att återlämna alla beslag som inte var klassade som narkotika, trots att det till stor del rörde sig om liknande preparat.

I Sverige är det olagligt att inneha en drog som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Det kommer ständigt in nya droger på den svenska marknaden. Olika tillverkare framställer substanser som i de flesta avseenden liknar ett narkotiskt preparat, men som ännu inte har klassificerats som narkotika eller hälsofarlig vara, fastän effekterna kan vara minst lika farliga.

Från den 1 april har polisen och tullen rätt att ta hand om ett misstänkt preparat på plats. Därefter skickas det för analys till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, och beroende på utfall och en rad andra kriterier beslutar åklagaren om polisen eller tullen har rätt att förstöra substansen. Bland annat måste substansen vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och misstänkas kunna förorsaka skada eller dödsfall.

Enligt lagstiftaren är förstörandelagen förenlig med både Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU-rätten.

Personer som innehar en substans som misstänks användas i berusningseffekt blir inte dömda för brott, men förlorar sitt innehav av preparatet.

Förstörandelagen (2011:111)