I går presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition för 2011 (prop. 2010/11:100). I vårbudgeten skriver regeringen att den vill satsa på att effektivisera rättsväsendet i höstens budgetproposition för 2012, om det ekonomiska läget tillåter. Det är ett av de områden som särskilt nämns som prioriterat. Men regeringen specificerar inte i budgeten i vilka delar av rättsväsendet satsningarna ska ske. Regeringen avser också att återkomma med åtgärder för att förbättra effektivitet och resultat i rättsväsendet i budgetpropositionen för 2013.

Satsningarna på rättsväsendet beräknas öka utgifterna på området med sammanlagt en miljard kronor för 2011 och 2012 jämfört med 2010.

I propositionen nämner regeringen också ramöverenskommelsen med Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken. Om det ekonomiska läget tillåter är regeringens ambition att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som i dag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård och att barn som vistats i landet utan tillstånd rätten att gå i skola ska få ökad rätt att gå i skola. Migrationsverket har enligt höstbudgeten tillförts tillfälliga medel för att det ökade antalet asylsökande inte ska leda till förlängda handläggningstider i asylärendena.

Den ekonomiska vårpropositionen för 2011 (prop. 2010/2011:100)