EU-länderna borde se till att åklagarna inte använder den europeiska arresteringsordern för småbrott. Det tycker EU-kommissionären Vivane Reding i en rapport som tas upp av EU-kommissionen i dag, den 11 april.

Enligt rapporten utfärdar många av medlemsstaterna europeiska arresteringsordrar utan att kontrollera proportionaliteten. Det leder till att systemet stockas igen av att personer begärs utlämnade för småbrott, som innehav av små mängder narkotika och småstölder.

Rapporten vill att medlemsländerna ska hålla sig till de riktlinjer om proportionalitet som EU:s ministerråd har utfärdat. Sedan riktlinjerna ändrades 2010 förordar riktlinjerna mindre ingripande alternativ till arresteringsordern, till exempel att använda Schengen-informationssystemet för att utreda en misstänkts hemort.

Den europiska arresteringsordern började användas 2004. Sedan dess har antalet arresteringsordrar ökat snabbt – de utfärdas i mer än 1 000 fall varje månad.