Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Arbete mot återfall kartläggs

Regeringsuppdrag till Kriminalvården för ett effektivare återfallsförebyggande arbete.

Kriminalvården ska på regeringens uppdrag att ta fram en plan för hur den kunskap som finns med betydelse för det återfallsförebyggande arbetet kan omsättas i konkret verksamhetsutveckling.

I uppdraget ingår att dra lärdomar av den erfarenhet personalen i Kriminalvården har och att se till deras behov av ytterligare kunskap. Dessutom ska det göras en internationell utblick över hur forsknings- och utvecklingsverksamhet används inom Kriminalvården i andra jämförbara länder.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.