Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Global advokatetik i ny utgåva

IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession

I juli presenterade International Bar Association, IBA, sin nya sammanställning av den internationella advokatetiken. Skriften, IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession, ersätter de tidigare internationella principerna från 1988.

I de internationella advokatetiska reglerna listas och förklaras advokatyrkets tio kärnvärden:

  • oberoende
  • ärlighet, integritet och rättskänsla
  • frihet från intressekonflikter
  • konfidentialitet/sekretess
  • klientintresset
  • regler om advokatverksamhet
  • klientens frihet
  • regler om klienters och tredje parters egendom
  • kompetens
  • arvoden

IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession kan laddas ner från IBA:s webbplats, www.ibanet.org.