Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, inbjuder berörda inom rättsväsendet, Polisen, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet samt Domstolsväsendet till en hearing om resultatvärdering och kvantitativa resultat för narkotika. Syftet med hearingen är dels att informera om SKL:s pågående och planerade utvecklingsarbete inom resultatvärderingsområdet, dels att diskutera det ökade kravet på angivande av halt vid resultatredovisning från undersökningar av narkotika.

Sista anmälningsdag är den 12 augusti.

Mer information och inbjudan.