Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Många statliga chefer anställs efter annonsering, men siffran sjunker

Regeringen presenterade resultatet av nya utnämningspolitiken

Sedan regeringens nya, mer öppna policy för utnämning av höga chefer trädde i kraft har 60 procent av de aktuella statliga chefstjänsterna tillsatts efter annonsering och intresseanmälningar. Siffran har dock sjunkit från 80 procent år 2007 till 54 procent under 2010.

Det berättade bostadsminister Stefan Attefall vid ett presseminarium om resultatet av regeringens nya utnämningspolitik.

Under perioden 2007-2010 har 159 statliga chefer rekryterats. Av dem var 86 män och 73 kvinnor. Fem av de nya cheferna var före detta statsråd, 15 var tidigare statssekreterare och 38 var tidigare myndighetschefer. 84 av tjänsterna tillsattes på grundval av de ansökningar som kommit in.

År 2006 beslutade regeringen om en ny policy när det gäller tillsättandet av generaldirektörer och andra chefer i statlig förvaltning. Det tidigare, mer slutna förfarandet ersattes då av en process med öppen annonsering och ansökningsförfarande. 2010 infördes sekretess för ansökningar till de högsta statliga tjänsterna.

Se Stefan Attefalls presentation av resultatet (PowerPoint-fil)!