Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Råd ska utveckla statens förvaltning

Ska förbättra de offentliga tjänsterna för medborgarna.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall har utsett ledamöterna i det nationella råd som ska stärka förnyelsen av den statliga förvaltningen. Förändringsarbetet går till stor del ut på att förbättra de offentliga tjänsterna för medborgare och företag. Ordförande blir Dan Eliasson, generaldirektör för Migrationsverket.

Övriga ledamöter i rådet är:

  • Birgitta Böhlin, tidigare VD för Samhall och generaldirektör för Försvarets Materielverk
  • Carola Lemne, VD för Praktikertjänst, styrelseledamot i Investor och tidigare VD för Danderyds sjukhus
  • Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting
  • Thomas Rolén, kammarrättspresident i Stockholm och tidigare generaldirektör för Domstolsverket

Läs regeringens direktiv till rådet!