Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Ta avstånd från regimen i Burma!”

Advokatsamfundet skriver till utrikesminister Carl Bildt.

Med anledning av utvecklingen i Burma har Sveriges advokatsamfund sänt ett brev till utrikesminister Carl Bildt.

Advokatsamfundet hänvisar i brevet till utrikesministern också till International Bar Associations kampanj ”Justice for Burma Campaign” (se artikel från den 1 augusti på Advokatsamfundets webbplats).

I brevet uppmanar Advokatsamfundet utrikesministern och regeringen att

  • ta avstånd från Burma-regimens agerande
  • uttrycka stöd för IBA:s arbete
  • stödja att FN:s generalförsamling skyndsamt tillsätter en särskild undersökningskommission för att utreda de brott mot mänskligheten som har rapporterats av FN-organ, människorättsorganisationer och andra internationella och nationella organisationer med insyn i utvecklingen i Burma.

Advokatsamfundet understryker särskilt att Australien, Belgien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Estland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Slovakien, Storbritannien och USA har uttryckt sitt stöd för att skapa en sådan kommission, men inte Sverige. Enligt samfundet är det särskilt viktigt att stödja ett sådant internationellt oberoende organ, eftersom den burmesiska regimen hittills kategoriskt har vägrat varje försök att utreda påståendena om krigsbrott och brott mot mänskligheten i landet.

Advokatsamfundets brev till utrikesminister Carl Bildt