Den internationella advokatorganisationen Union Internationale des Avocats, UIA, håller sin 55:e kongress 31 oktober - 4 november 2011. Vid kongressen samlas över ett tusen advokater från hela världen för att diskutera ett brett spann av ämnen från att försvara misstänkta i terroristmål till life sciences och bioteknik.

Läs mer och anmäl dig på UIAs webbplats!