FN bör tillsätta en oberoende undersökningskommission för att utreda påståendena om brott mot mänskliga rättigheter i Burma. Det är målet för International Bar Associations Humans Rights Institutes, IBAHRI:s, kampanj ”Justice for Burma”.

En rad organisationer har rapporterat om brott mot folkrätten begångna av alla parter i konflikten i Burma. Enligt IBAHRI krävs en oberoende kommission för att utreda dessa påståenden, eftersom den burmesiska staten själv sägs begå brott. Om uppgifterna om brott mot mänskliga rättigheter visar sig vara välgrundade anser IBAHRI också att FN:s säkerhetsråd bör vidta rättsliga åtgärder.

Läs mer om IBAHRI:s Burmakampanj på IBA:s webbplats