Omslag Advokaten nr 9 2011

Läs bland annat om:

Kvinnan bakom brottet
Allt fler kvinnor misstänks för brott. Samtidigt skildrar medierna upprört en helt ny typ av kvinnliga förövare, unga flickor som hotar, rånar och slåss i gäng, enligt manligt mönster. Det tycks som att kvinnorna håller på att ge sig in på en av samhällets allra mest mansdominerade arenor: den kriminella världen.

Men vad ligger egentligen bakom siffrorna och rubrikerna? Är det en kvinnlig brottsvåg vi ser? Experterna ger ett oväntat svar.

Om ett intensivt och lyckosamt år
Anne Ramberg skriver om hur Advokatsamfundet utvecklats. 

Nöjda deltagare på Advokatdagarna
De första Advokatdagarna i oktober var mycket uppskattade, visar utvärderingen. Bredden och kontaktmöjligheterna var två saker som särskilt uppskattades.

Vem skall svara förfarlighetsbedömningar av narkotika i fortsättningen?
En aktuell dom i Högsta domstolen gör att farligheten hos enskilda narkotika skall anses vara en bevisfråga, inte en prejudikatsfråga, anser debattören Jonas Hartelius.

Till Advokaten nr 9 2011.

Advokaten nr 9 2011 som pdf.