Europadomstolen lanserar nu ytterligare hjälp för den som planerar att klaga till domstolen. På Europadomstolens  webbplats kan nu den som funderar på att skriva en anmälan steg för steg kontrollera om det egna klagomålet uppfyller de formella kraven för att behandlas.

I dag ligger 162 000 mål på hög i Europadomstolen. 95 procent av klagomålen till Europadomstolen prövas aldrig i sak, för att de saknar grund eller för att den klagande inte har uttömt de inhemska rättsmedlen.

Till Europadomstolens checklista!