Omkring femhundra ledamöter av Malaysias advokatsamfund protesterade mot ett lagförslag som skulle inskränka mötesfriheten i Malaysia. Den 29 november samlades advokaterna, klädda i sina rättegångsdräkter, och marscherade till parlamentet i Kuala Lumpur. Syftet med demonstrationen var att påverka parlamentet att inte anta ett förslag till ny lag om fredliga sammankomster.

Den nya lagen skulle inskränka mötesfriheten jämfört med gällande lagstiftning i Malaysia. Bland annat skulle ”gatuprotester” – det vill säga möten som är i rörelse eller bildar procession – förbjudas, och polisen skulle få obegränsad rätt att bestämma om tid, plats och former för möten.

Malaysias advokatsamfund motsätter sig lagförslaget på den grunden att det skulle innebära orimliga och oproportionerliga inskränkningar i mötesfriheten, som garanteras i Malaysias federala författning. Malaysias advokatsamfund har utarbetat ett alternativt lagförslag, och begär att det förslaget ska läggas fram för en parlamentarisk kommitté.