Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Norska Advokatforeningen träffade Advokatsamfundet

Nordiskt erfarenhetsutbyte på Advokatsamfundets kansli.

Den 2 december besökte representanter för styrelsen i Oslokretsen av Den Norske Advokatforening Sveriges advokatsamfund för information och erfarenhetsutbyte. Vid mötet berättade ställföreträdande chefsjuristen Helene Lövung bland annat om Advokatsamfundets organisation, inträdes- och disciplinförfarandet samt projekten Advokat i framtiden och nätverket Hilda.

Delegationen besökte också Stockholms tingsrätt där de togs emot av lagmannen Anders Eka, som berättade om den förändrade domstolsorganisationen i Stockholms län som trädde i kraft 2007.