Regeringen har nu fattat beslut om timkostnadsnormen för år 2012. Den nya timkostnadsnormen blir 1 205 kronor, exklusive moms, en höjning med drygt tre procent jämfört med 2011.

SFS 2011:1104