För tredje året i följd redogör Datainspektionen för lagar, lagförslag, beslut och andra händelser som påverkade den personliga integriteten under det gångna året.

I den nya skriften Integritetsåret 2010 redovisar Datatinspektionen 75  lagar, lagförslag och händelser som påverkade integriteten under förra året.
I Integritetsåret 2010 står bland annat om Googles insamling av trafik i trådlösa nätverk, om sverigedemokrater som hängs ut på nätet och om trafikdatalagringsdirektivet som innebär att uppgifter om alla människors telefonerande, mejlande, SMS-ande och Internet-åtkomst ska lagras för att kunna användas i brottsutredningar.

Under de senast åren har Datainspektionen kritiserat en rad lagförslag för att de inte tillräckligt noga, eller inte alls, har bedömt hur den föreslagna lagen skulle påverka skyddet av den personliga integriteten. Datainspektionen har också kritiserat vårdgivare, kommuner och företag för deras sätt att hantera personuppgifter.

Enligt Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund är tanken med redogörelsen att väcka frågor som:

  • Hur påverkas den personliga integriteten inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans?
  • Vilket blir det samlade trycket mot den personliga integriteten när man väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa utbyter information?
  • Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när nya tekniker används för att övervaka oss på allt fler sätt?

Läs Integritetsåret 2010 som PDF!