Regeringen har beslutat att lämna ett förslag till utökad förberedelsekriminalisering till Lagrådet för granskning. Genom förslaget genomför Sverige ett EU-rambeslut. Förslaget innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges möjlighet att ingripa mot vissa brott på ett tidigare stadium.

Bland de brott som regeringen nu föreslår ska bli kriminaliserade på förberedelsestadiet finns koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, grova fall av givande av muta (bestickning), grovt skattebrott, grovt insiderbrott, grovt miljöbrott och grova fall av jaktbrott.

Regeringens lagrådsremiss Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet