Enligt Amnesty Internationals källor kommer Sverige i morgon den 19 januari att utvisa minst 14 irakier med tvång till Irak. Utvisningen strider mot FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer att inte verkställa utvisningar till de regioner i Irak där säkerhetsläget är särskilt allvarligt.

Amnesty International har vänt sig till migrationsminister Tobias Billström och till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson med en direkt uppmaning om att stoppa alla tvångsutvisningar till Irak. 

Amnesty riktar kraftig kritik mot att Sverige vidhåller sin policy att tvångsutvisa irakier som fått avslag på sina asylansökningar. Under 2009 och 2010 har Sverige tillsammans med Storbritannien, Nederländerna och Norge gemensamt chartrat plan för att skicka tillbaka irakier. Senast skickade Sverige 20 personer till Bagdad den 15 december 2010. UNHCR kritiserade den utvisningen och tog särskilt upp det faktum att det i gruppen ingick fem kristna irakier, en grupp som är särskilt utsatt för övergrepp och förföljelse i Irak. Bara under 2010 mördades minst tolv kristna irakier av väpnade grupper; många kidnappades och kyrkor bombades. 

Amnesty kräver att Sverige stoppar alla utvisningar till de irakiska provinserna Ninewa (Mosul), Kirkuk, Diyala, Salah al-Din och Bagdad samt andra farliga områden som delar av al-Anbar-provinsen. Amnesty anser att människori stället för att utvisas dit bör få asyl eller annat skydd i Sverige.