JO Cecilia Nordenfeldt efterträdde den 1 januari 2011 Mats Melin som chefsjustitieombudsman. Nordenfeldt är sedan 2004 en av riksdagens fyra ombudsmän, med ansvar för bland annat försvaret, kriminalvården och socialförsäkringarna.

Mats Melin tillträdde samtidigt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten. Någon efterträdare till hans portfölj som JO har ännu inte utsetts.