Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 538 disciplinanmälningar under 2010. Det var 28 färre än under 2009 och 53 färre än under 2008.

Disciplinnämnden arbetar med att förkorta handläggningstiderna för disciplinärenden och behandlade totalt 862 ärenden under 2010. Det är 225 fler än året innan. Målet är att handläggningstiden ska vara mindre än sex månader och att balansen mellan de ärenden som kommer in till nämnden och de ärenden som den avgör ska vara så liten som möjligt.

De flesta av disciplinärendena avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Men prövningsavdelningarna överlämnade 146 ärenden till disciplinnämnden i dess helhet för avgörande. Av de 200 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 117 till påföljd för någon advokat. I de flesta fall blev påföljden erinran, men 17 advokater fick varningar och 13 fick den näst strängaste påföljden: varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur samfundet.

På tio år har Sveriges advokatkår ökat med 31 procent – från 3 635 advokater år 2000 till 4 746 år 2010. Trots detta fortsätter antalet disciplinanmälningar att minska.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 42 disciplinärenden mot advokater utan anmälan – dubbelt så många som förra året. De flesta gäller advokater som inte har lämnat in intyg i tid om att de har uppfyllt Advokatsamfundets krav på obligatorisk fortbildning.

– Trenden med minskande anmälningar visar att advokatkåren håller en mycket hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under de senaste tio åren har samfundet satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både ledamöter och blivande advokater. Kraven på utbildning har höjts liksom kvalifikationskraven för inträde i samfundet. Bland annat infördes krav på advokatexamen 2004. Advokatsamfundet tillhandahåller också ett stort antal gratiskurser i advokatetik runt om i landet.

– Jag är övertygad om att det är den långsiktiga satsningen på advokatetik som får genomslag i det minskade antalet anmälningar, avslutar Anne Ramberg.

Pressmeddelande och statistik över disciplinverksamheten 2010