Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2010. Det motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med 2009. De anmälda brott som minskade mest var skadegörelsebrott, bilbrott och cykelstölder. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat.

Under 2010 anmäldes 1 360 000 brott till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Det är en minskning med 3 procent eller drygt 41 000 brott jämfört med 2009. Skadegörelsebrott står för den största minskningen till antalet med drygt 37 000 färre anmälningar. Anmälningarna av bilbrott har minskat stadigt de senaste åren och trenden fortsatte under 2010 med drygt 7 200 färre anmälningar än året innan.

De anmälda våldsbrotten, som framför allt består av misshandelsbrott, ökade med 1 procent till cirka 112 700 brott. Det är främst anmälningarna av misshandel mot barn upp till 6 år och misshandel mot kvinnor över 18 år som har ökat.

Brå framhåller att statistiken över anmälda brott bara visar en del av den faktiska brottsligheten. För att få en helhetsbild måste den kompletteras med andra källor, som offer- och självdeklarationsundersökningar.

Läs mer om Brås statistik över anmälda brott 2010