Det 39:e nordiska juristmötet hålls i augusti i år i Stockholm. Vid de nordiska juristmötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund – vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister med flera – för diskussioner i olika ämnen som spänner över ett brett fält.

Vid årets möte behandlas bland annat:

  • Modern brottsbekämpning
  • Ersättningsansvar vid kontraktsförhandlingar (culpa in contrahendo)
  • Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt
  • Styrelsens och ledningars ansvar för agerande i finanskriser
  • Advokatyrkets kommersialisering
  • Integritetsskydd på internet – spridning av uppgifter om eget och andras liv

Program

Mer information finns på webbplatsen för nordiska juristmötet 2011, www.nordisktjuristmote.se