Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ragnar Palmkvist kanslichef på Domarnämnden

Före detta chefsjurist på Advokatsamfundet får ansvaret för den nya myndighetens kansli.

Hovrättsrådet Ragnar Palmkvist har utsetts till kanslichef på den nya myndigheten Domarnämnden. Ragnar Palmkvist blev hovrättsråd i Svea hovrätt år 2006, och sedan 2007 har han varit kanslichef vid samma hovrätt. Dessförinnan arbetade han under perioden 2000-2006 som chefsjurist på Advokatsamfundet.

Som kanslichef ansvarar Ragnar Palmkvist för den dagliga verksamheten i Domarnämnden. Han leder och fördelar också arbetet vid kansliet, som har sammanlagt fem anställda.

Domarnämnden inrättades den 1 juli 2008 och ersatte då Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Den 1 januari i år ombildades nämnden, och är från och med den 1 januari 2011 en helt fristående statlig myndighet. Nämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bl.a. bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Advokatsamfundet representeras i Domarnämnden av generalsekreterare Anne Ramberg, med chefsjuristen Maria Billing som ersättare.