Hovrättsrådet Ragnar Palmkvist har utsetts till kanslichef på den nya myndigheten Domarnämnden. Ragnar Palmkvist blev hovrättsråd i Svea hovrätt år 2006, och sedan 2007 har han varit kanslichef vid samma hovrätt. Dessförinnan arbetade han under perioden 2000-2006 som chefsjurist på Advokatsamfundet.

Som kanslichef ansvarar Ragnar Palmkvist för den dagliga verksamheten i Domarnämnden. Han leder och fördelar också arbetet vid kansliet, som har sammanlagt fem anställda.

Domarnämnden inrättades den 1 juli 2008 och ersatte då Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Den 1 januari i år ombildades nämnden, och är från och med den 1 januari 2011 en helt fristående statlig myndighet. Nämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bl.a. bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Advokatsamfundet representeras i Domarnämnden av generalsekreterare Anne Ramberg, med chefsjuristen Maria Billing som ersättare.