Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommande broschyr i vilken Domstolsverkets taxor och föreskrifter inom rättshjälpsområdet sammanställts. I broschyren beskrivs också rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. Den innehåller även sammanställningar av timkostnadsnorm, prisbasbelopp och vanligt förekommande belopp för utlägg för resor, logi och uppehälle.

Observera att Domstolsverket under våren 2011 kommer att ersätta nuvarande rättshjälpsföreskrifter med en ny samlad föreskrift på området.

Regeringen har fastställt timkostnadsnormen för 2011 till 1 166 kr för den som innehar F-skattsedel och 887 kr för den som inte innehar F-skattsedel, allt exklusive mervärdesskatt.

I förhållande till föregående års taxor har i stort sett endast beloppen ändrats. När det gäller de vanligt förekommande beloppen för utlägg för resa, logi och uppehälle har inte några förändringar skett. I dessa delar har beloppen sin grund i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) och de kan komma att ändras under 2011.

Ladda ner eller beställ Rättshjälp och taxor på Domstolsverkets webbplats!