Riksåklagaren har överklagat Göta hovrätts beslut att omvandla Mattias Flinks livstidsstraff till fängelse i 36 år. 

Hovrättens beslut innebär att villkorlig frigivning skulle kunna äga rum tidigast år 2018. Åtta år återstår därmed till frigivningstidpunkten.

Enligt RÅ ska lagen om livstidsomvandling inte tillämpas på det sätt som hovrätten har gjort. Om domstolen bedömer att det kommer att dröja så lång tid som i det här fallet, är det för tidigt att omvandla livstidsstraffet redan nu, anser RÅ. Ett beslut om omvandling ska grundas på en bedömning av risken för återfall i allvarlig brottslighet. Om frigivningstidpunkten ligger långt fram i tiden, är det inte möjligt att med någon säkerhet bedöma hur stor återfallrisken kommer att vara vid frigivningen, skriver RÅ.

Enligt RÅ:s överklagande finns det en risk för att praxis kan komma att utvecklas så att beslut om omvandling kommer allt tidigare och utan att det finns ett tillräckligt underlag för en säkerhetsprognos. Målet har därför betydelse för hur lagen kommer att tillämpas i fortsättningen. Det är den principfrågan som har lett till att RÅ överklagar beslutet. I överklagandet förs inget resonemang om strafftiden som sådan.

Riksåklagarens överklagande