Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Seminarium om tredjemansrevision

Fredagen den 4 februari 2011, kl. 08.30-12.15, Näringslivets hus, Stockholm

Institutet Skatter & Rättssäkerhet bjuder in till ett seminarium med rubriken "Tredjemansrevision - ett värdefullt redskap i skattekontrollen eller ett hot mot integriteten?".

Vid seminariet medverkar bl.a. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Anna Carolina Baur, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning, Anders Hultqvist, juris doktor och adjungerad professor i finansrätt, Stockholms universitet samt advokat Peter Nordquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Läs mer och anmäl dig på Institutet Skatter & Rättssäkerhets webbplats.