Anne Ramberg och Tomas Nilsson delar ut priset till David Gustavsson.
Anne Ramberg och Tomas Nilsson delar ut priset till David Gustavsson.

Redaktionen för programmet Kaliber i radions P1 får Sveriges advokatsamfunds journalistpris för 2011.

Priskommitténs motivering lyder: ”Programmet Kaliber har under en följd av år haft åtskilliga inslag som har rört rättsliga frågor med särskild inriktning på den enskildes rättigheter i förhållande till myndigheter, företag eller organisationer. Programmet utmärks av en gedigen research samt pregnanta och mångsidiga infallsvinklar vilka bidrar till det höga lyssnarvärdet. Ett genomgående drag för programmen är att den kritiska granskningen utförs på ett sakligt men samtidigt alltid engagerande sätt.”

Programchefen David Gustafsson vid Sveriges Radio i Göteborg är glad och överraskad av priskommitténs beslut. Han ser det som ett kvitto på att publiken – i det här fallet Advokatsamfundet – ser och uppskattar Kaliberredaktionens arbete för att göra enskildas röster hörda. Många gånger är granskningen nödvändig för att visa fel som annars förblir oupptäckta, påpekar David Gustafsson.

– Enskilda personer kan råka illa ut, trots att vi har ett modernt rättssystem. I allt det som ska vara så genomtänkt och bra finns små fel och brister som ingen upptäcker om inte till exempel Kaliber granskar systemen, säger David Gustafsson.

David Gustavsson
David Gustavsson

Kalibers arbetssätt, med mycket egna undersökningar, ger också möjligheter att upptäcka och belysa systemfel, påpekar David Gustafsson. Ett exempel var när Kaliber i april 2010 belyste hur systemet för beräkning av dagsböter ofta slår fel. I mars i år avslöjade Kaliber också stora brister i vården av kriminella ungdomar på statens ungdomshem.

Prispengarna kommer enligt David Gustafsson att fördelas till nuvarande och tidigare Kalibermedarbetare. Huvuddelen går till den nuvarande redaktionen, och ska användas till fortbildning inom juridik.