Nu finns Advokaten nummer 4 ute på webben. Läs bland annat om:

Kämpa för universella mänskliga rättigheter
Anne Ramberg skriver om den svåra balansgången mellan säkerhetstänkande och integritetsskydd, och om vikten av att alltid försvara de mänskliga rättigheterna.

Beräkningsmodell för timkostnad ses över
Modellen för hur ersättningen till rättsliga biträden beräknas ska ses över. Grunderna för beräkning av timkostnadsnormen har i princip inte ändrats sedan 1995, trots stora förändringar av biträdenas villkor.

Advokater i bolagsstyrelser
Ett stort antal svenska advokater är verksamma som styrelseledamöter. Advokaterna är efterfrågade både för sitt kunnande och för vissa typiska advokategenskaper. Här ger några av advokaterna med störst styrelseerfarenhet sin syn på att arbeta i styrelser. Bland annat berättar de om hur det går att förena advokatrollen med styrelsearbetet. En fråga som stundtals väcker delade åsikter.

Rakel inspirerade
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel genomfördes för femte gången i april. Över tvåhundra kvinnliga jurister från hela rättsväsendet deltog i konferensen.

Till Advokaten nummer 4

Advokaten nummer 4 som pdf