Advokatsamfundets styrelse har gjort ett vägledande uttalande bland annat om advokaters skyldighet att lämna ut handlingar i ett ärende till en klient.

Läs cirkulär nr 5/2011 om advokaters skyldighet att lämna ut handlingar i ärendet till klient m.m.