Nu finns Advokatsamfundets cirkulär nr 12/2011, Nyvalda fullmäktige för tiden 1 maj 2011 – 30 april 2012, på webbplatsen.

Läs cirkulär nr 12/2011