Cirkulär nr 8/2011 innehåller årsredovisningar för Sveriges advokatsamfund, Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond och Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond.

Cirkulär nr 8/2011