I en ny lagrådsremiss, Enklare fusion av aktiebolag, föreslår regeringen att det ska bli enklare för aktiebolag att genomföra fusioner och delningar. Bland annat ska ett aktiebolag som håller fusionsplanen eller delningsplanen tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats inte behöva sända kopior av handlingarna till aktieägarna. Den revisorsgranskning som ska ske i samband med en fusion respektive delning ska i vissa fall få förenklas. Det föreslås också att det införs ett förenklat förfarande för delning.

Förslagen syftar till att genomföra EU:s ändringsdirektiv 2009/109/EG.

Ändringarna i aktiebolagslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

Lagrådsremissen Enklare fusion av aktiebolag