Av anvisningarna för ansökan om inträde i Advokatsamfundet framgår att en komplett ansökan om inträde bör ges in cirka tre månader före avsedd tid för huvudstyrelsens prövning.

Det från 1 januari 2011 förändrade tidskravet för inträde i Advokatsamfundet har inneburit att det för närvarande inkommer ett mycket stort antal inträdesansökningar. En mängd åtgärder har vidtagits däribland förstärkning med flera personer på kansliet för att kunna hantera den stora ärendeökningen. Trots detta kan ansökningstiden i vissa fall kan komma att bli något längre än tre månader.