Efter uppskattade seminarier i förhörsteknik under hösten 2010 och våren 2011 erbjuder nu Domstolsakademin, i samarbete med Advokatsamfundet och Åklagarmyndigheten, ytterligare ett utbildningstillfällen, denna gång i Folkets Hus i Umeå den 13 maj kl. 09.00-16.30 (registrering kl 08.30). Seminariet riktar sig till domare, åklagare och advokater.

Utbildningen innehåller bl.a. avsnitt om:

  • Domstolens formella processledning
  • domstolens frågerätt
  • intervjumetodik i huvudförhör med kopplingar till Högsta domstolens utsageanalys
  • bevisvärdering
  • kontakt och bemötande samt
  • ledande frågor

Kursledare är:
Roberth Nordh, rektor vid Domstolsakademin
Erik Norrman, f.d. kammaråklagare och lektor, Polishögskolan, Stockholm
Per E Samuelsson, advokat

Utbildningstillfället anordnas i seminarieform med möjlighet till diskussioner och aktivt deltagande. Detaljerat program för seminariet skickas i samband med kallelsen.

Klicka här för att läsa mer om seminariet och anmälan

Observera:

  • följande ändring gäller i förhållande till vad som anges i texten: advokat betalar kursavgift 1 300 kr + moms per person
  • anmälan senast fredag 8 april, först till kvarn gäller
  • efter sista anmälningsdatum skickar vi en bekräftelse samt faktura på kursavgiften

Klicka här för att se kursprogrammet!