Antalet anmälningar om misshandel mot kvinna i nära relation ökade med 15 procent från 2007 till 2010. Antalet anmälningar som redovisats till åklagare ökade under samma period med nästan 20 procent. Enligt polisen beror det på flera olika faktorer.

Martin Permén på Rikspolisstyrelsen tror att ökningen beror på en kombination av polisens satsning på dessa brott och allmänhetens minskade tolerans för våldsbrott.

Polisen har utarbetat en handbok om brott i nära relationer och utbildat 10 000 poliser. Dessutom har polisen specialutbildat utredare av våld i nära relationer och våld mot barn. Hösten 2009 och våren 2010 genomförde polisen en stor informationskampanj om brott i nära relationer för att drabbade skulle våga anmäla brott och mörkertalet minska.

Anmälningarna om misshandel mot kvinna i nära relation ökade från 12 600 anmälningar till 14 500 mellan 2007 och 2010. Det är en ökning med 15 procent. Antalet anmälningar som redovisades till åklagare inom brottsområdet ökade från 3 300 till 3 900 – en ökning med nästan 20 procent.

Enligt Rikspolisstyrelsen visar statistiken långsiktigt över flera år en kontinuerlig ökning.