Högsta domstolen har beviljat resning till förmån för en man som dömdes för mord av Göta hovrätt 2006. Samtidigt beviljade HD resning till nackdel för två personer som var också var tilltalade för samma mord, men som frikändes av hovrätten – den morddömdes föräldrar.

Den morddömde mannen har tagit tillbaka sitt erkännande och har pekat ut de medtilltalade – föräldrarna – som gärningsmän. Riksåklagaren motsatte sig inte att mannen beviljades resning, och ansökte om resning till nackdel för hans föräldrar.

Den nya bevisning som har kommit fram är sådan att ”föräldrarna sannolikt skulle ha dömts för mordet om bevisningen hade förelegat vid rättegången”, skriver HD i sitt beslut.

Göta hovrätt ska nu ta upp målet på nytt. De tidigare frikända föräldrarna kan bli dömda för mordet. Deras son kan bli frikänd eller dömas till ett mildare straff.

Målet i Göta hovrätt rörde en uppmärksammad händelse, där en ung man blev mördad under tortyrliknande former 2005.

Det är exceptionellt ovanligt att en domstol beviljar resning till nackdel för en tilltalad som tidigare har frikänts. Troligen är det första gången HD fattar ett sådant beslut.

Justitierådet Dag Victor, som är expert på straffrätt, var skiljaktig och ville avslå resningsansökningarna.

Högsta domstolen beslöt också att häkta de misstänkta föräldrarna. Det är mycket ovanligt att häktningsförhandlingar hålls i Högsta domstolen.

Högsta domstolens beslut i målen Ö 5120-09 och Ö 867-10