Säkerhetspolisens chef Anders Danielsson har tagit initiativ till en extern referensgrupp som ska fungera som ett stöd i diverse frågor relaterade till hans roll som generaldirektör. Syftet är att han ska kunna diskutera de många utmaningar som chefen för en modern säkerhetstjänst ställs inför.

Den externa referensgruppen möts upp till fyra gånger per år och diskuterar ledarskapsfrågor och andra ämnen som är relevanta för Anders Danielsson i rollen som chef för Säkerhetspolisen.

Medlemmarna i den externa referensgruppen är Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Yvonne Gustafsson, generaldirektör för Statskontoret, Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, Anders Milton, före detta ordförande i Saco och Röda Korset, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund samt Michael Sahlin, särskilt sändebud för fredsprocessen i Sudan.