I en lagrådsremiss som ska skickas till lagrådet under veckan föreslår regeringen att ungdomar mellan 15 och 17 år som har dömts för grova brott ska kunna få elektronisk fotboja. Tre av fyra omyndiga som placeras i sluten ungdomsvård efter att de har dömts för grova brott återfaller.

Enligt regeringen är syftet med förslaget att ge ungdomarna en bättre utslussning från ungdomsvården. Ungdomarna ska kunna delta i till exempel praktik, utbildning eller idrottsverksamhet utan att ha med sig en vårdare.

Men Socialstyrelsen har avstyrkt förslaget. Socialstyrelsen anser att det är bättre med personliga kontakter än med elektronisk övervakning och varnar för att fotbojan kan öka risken för kriminell identifikation hos den unga personen.