Sverige ska sluta ett nytt skatteavtal med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz följer i ett nästa steg.

Nu får Skatteverket möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser.

Andra viktiga ändringar i skatteavtalet är utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz. Sverige får också utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier hos personer som är bosatta i Schweiz men som tidigare har bott i Sverige.

Ändringen framgår av ett protokoll till skatteavtalet från den 28 februari. För att protokollet ska gälla måste det godkännas av riksdagen.

Sedan 2007 har Sverige ingått över 30 nya skatteavtal, med länder som Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey och Österrike. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och ökar därmed Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har betydelse för så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare har utelämnats i deklarationen. Skatteinkomsterna på de frivilliga rättelser som har kommit in till Skatteverket hittills är i storleksordningen 300–350 miljoner kronor. En stor andel av rättelserna rör tillgångar i Schweiz.

Läs protokollet till det nya skatteavtalet med Schweiz