Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

29 000 ärenden flyttas från tingsrätterna

Tas över av förvaltningsmyndigheter.

Den 1 oktober 2011 flyttades en rad ärendetyper från tingsrätterna till olika förvaltningsmyndigheter. Reformen är ett led i arbetet med att renodla tingsrätternas uppgifter till dömande verksamhet.

Omkring 29 000 ärenden per år ska nu handläggas av förvaltningsmyndigheter i stället för av tingsrätterna. Det rör sig om bland annat om registreringsärenden, associationsrättsliga ärenden och ärenden om preskription av rätten till arv och testamente. Utförlig information om vilka ärendetyper reformen gäller finns i Domstolsverkets informationsblad.

De myndigheter som tar över ansvaret för ärendena är Bolagsverket, Kronofogden, Transportstyrelsen, Skatteverket, Lantmäteriet, Rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna.

Flyttningen gäller bara nya ärenden från och med den 1 oktober. Tingsrätterna kommer att avgöra de ärenden som redan finns hos dem.

Domstolsverkets information om de ärendetyper som flyttas från tingsrätterna