Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Andra svåra motsättningar” råder i Libyen

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket påverkar bedömningen av asylsökande från Libyen.

Den väpnade konflikten i Libyen är över, men situationen i landet präglas fortfarande av instabilitet och oro. Det konstaterar Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik i ett nytt rättsligt ställningstagande.

Enligt Ribbenvik har Libyens rättssystem för närvarande inte förmåga att opartiskt värna befolkningens grundläggande rättigheter. Dessa omständigheter gör att Migrationsverket bedömer att det råder ”andra svåra motsättningar” i utlänningslagens mening i hela landet.

Ribbenvik konstaterar också att Libyen ”i allt väsentligt saknar en fungerande ordning för att kunna vidta rimliga och nödvändiga åtgärder för att förhindra att personer förföljelse eller lider allvarlig skada”. Detta faktum kommer vara en utgångpunkt när asylansökningar från libyer prövas.

Läs det rättsliga ställningtagandet på Migrationsverkets webbplats!