Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

High Court: Assange ska överlämnas till Sverige

Assange väntas överklaga domstolens beslut.

High Court i London beslöt i dag den 2 november att Wikileaksgrundaren Julian Assange ska överlämnas till Sverige för att förhöras. Assange är misstänkt för bland annat våldtäkt i Sverige och är häktad i sin utevaro. En europeisk arresteringsorder utfärdades för honom i november 2010.

I februari beslöt en domare i Belmarsh Magistrates’ Court i London att Assange skulle överlämnas till Sverige. Det beslutet överklagades till High Court i London, som avvisade överklagandet i dag och fastställde beslutet om överlämnande.

I sitt beslut skriver High Court att utfärdandet av den europeiska arresteringsordern och den efterföljande processen för att få honom överlämnad till Sverige har varit lagenliga och proportionerliga.

Assange och hans advokater har nu två veckor på sig att söka tillstånd från High Court att överklaga beslutet till Storbritanniens högsta domstol. För att tillståndet ska beviljas måste de visa att beslutet handlar om en rättsfråga som är viktig och allmängiltig. Om High Court beviljar tillstånd, kan Assange söka prövningstillstånd hos högsta domstolen utifrån den rättsfrågan.

Domen från High Court (fullständig version och sammanfattning)