Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, har nu yttrat sig över EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om rättigheter för brottsutsatta.

CCBE stöder arbetet för att ta fram ett direktiv på området. Rådet lämnar förslag för att ytterligare förstärka brottsoffers rättigheter, men har också viss kritik mot förslaget. CCBE vänder sig främst mot att EU-kommissionen använder ordet "brottsoffer" istället för "påstådda brottsoffer". Formuleringen strider, enligt CCBE, mot principen att den som misstänks för brott ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats, den så kallade oskuldspresumtionen.

CCBE önskar också att direktivet tydligare ska lyfta fram advokaternas centrala roll för att ge stöd och information till brottsoffer.

Läs CCBE:s svar!