Ett enigt konstitutionsutskott beslutade igår tisdag att föreslå riksdagen att välja Elisabet Fura, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, till ny chefsjustitieombudsman. KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny chefsjustitieombudsman. Beslutet fattas av riksdagens kammare den 24 november.

Elisabet Fura är född 1954 och tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet 1979. Under åren 1985–2003 var Elisabet Fura verksam som advokat och bland annat ordförande i Sveriges advokatsamfund (1999–2001). Förutom att ha deltagit i ett flertal offentliga utredningar i Sverige har Elisabet Fura också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam.

I april 2003 valdes Elisabet Fura till domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sedan september 2010 är Elisabet Fura hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon är också en av de ursprungliga medlemmarna i nätverket Hilda, en så kallad Storhilda.

Elisabet Fura väntas tillträda den 1 juni 2012 och väljs för att efterträda Cecilia Nordenfelt som går i pension.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810.