Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser. Det visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag, den 14 november.

– I likhet med utländska studier visar vår studie att brottsligheten i stor utsträckning är koncentrerad till vissa platser i städerna. Det innebär att det även i Sverige finns förutsättningar för polisen att arbeta platsbaserat, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

I studien har Brå tittat på möjligheten att minska brottsligheten genom att fokusera brottsförebyggande insatser till platser där det begås många brott, så kallade hot spots. Den rör fem brottstyper i sex städer: Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Luleå, Stockholm och Umeå. Resultaten visar att det finns förutsättningar för ett platsbaserat polisarbete. Misshandel och bilstölder är brottstyper där den typen av brottsförebyggande arbete skulle vara särskilt meningsfullt i både mindre och större städer. När det gäller något mindre vanliga brott som personrån verkar det krävas en större stad för att det ska finnas förutsättningar för ett renodlat platsbaserat arbete.

Rapporten kan laddas ner på www.bra.se